Hesteri / Personale 2019

Personale 2019

Susanne Frederiksen:
Susanne har ansvaret for fodring, al papir arbejde, vaccinationer, sundhed, gymnastiktræning, rytterstuen incl B&B, holder orden på stedet og holder Anne og jeg mfl. i ørerne.
 
Anne Thomsen:
Anne har langt det meste af undervisningen, vedligeholder, tilrider og forbedrer heste. Fodrer eftermiddag og er også med i vedligeholdelses opgaver.
 
 
Lotte Nørby-Odgaard | CVR: 18422409 | Skovvangen 6, 8722 Hedensted - Danmark | Tlf.: 40792605 | lotte@noerby-odgaard.dk